Op dinsdagavond 31 maart heeft de Nederlandse overheid te kennen gegeven dat de corona-maatregelen in ieder geval van kracht blijven tot en met dinsdag 28 april. Dit heeft als consequentie dat ook de maatregelen bij AV Groene Ster verlengd zullen moeten worden. Concreet gaat het om de volgende zaken:

 • Alle trainingen zullen in ieder geval t/m 28 april niet doorgaan.
 • De accommodatie is en blijft in ieder geval t/m 28 april gesloten voor trainingen en/of andere bijeenkomsten/vergaderingen.
 • De start van de nieuwe opstapgroep wordt tot nader order uitgesteld.
 • De voorjaars-ALV van donderdag 23 april 2020 zal niet doorgaan. Er wordt nog nagedacht over een alternatieve wijze van informatievoorziening.
 • De Knip-loop van 3 mei zal niet doorgaan. De eerstvolgende editie is 12 juli 2020.
 • Alle aan ons toegewezen competitiewedstrijden (masters op 17 mei, CD-junioren op 13 juni en senioren op 5 juli) gaan niet door.
 • Op basis van de huidige maatregelen vanuit de overheid is er nog geen reden om de avond4daagse (9 t/m 12 juni) af te gelasten. De voorbereidingen zullen daarom gewoon doorgaan. Wel zullen eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid en de KWBN (wandelbond) nauwlettend gevolgd worden.

Net als voor iedereen zijn het ook voor ons als vereniging onzekere tijden. Precies in één van de actiefste periodes van het jaar zijn we genoodzaakt om alles stil te zetten. Hoewel we er bovenop zitten en waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op hulp vanuit de overheid is ook de financiële impact onzeker. Daarom hebben we gemeend om, mede op advies van NOC/NSF en Atletiekunie, de contributies voor het 2e kwartaal op de gebruikelijke wijze te gaan innen.

Tenslotte, we zijn inmiddels ruim twee en een halve week dicht en hebben nog minimaal vier weken te gaan. Het belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal, samen met onze families en vrienden, gezond zijn en blijven. Maar ook vinden we het belangrijk dat de binding met de vereniging intact blijft. Via de trainers en categoriebegeleiders zijn al diverse acties en initiatieven gestart om contact te houden met elkaar en fit te blijven. We willen dit graag uitbreiden, dus schroom niet als je zelf ideeën hebt; zet ze in de categorie-appgroepjes of mail ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht onverhoopt toch iemand door het corona-virus ziek worden (of eventueel al zijn) of hulp nodig hebben, dan horen we dat ook graag, zodat we als vereniging elkaar kunnen steunen of simpelweg een hart onder de riem kunnen steken.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

On Tuesday evening, March 31, the Dutch government indicated that the corona measures will in any case remain in force until Tuesday, April 28. As a consequence, the measures at AV Groene Ster will also have to be extended. Specifically, it concerns the following matters:

 • All training sessions will in any case not take place until April 28th.
 • The accommodation is and remains closed until April 28 for training and/or other gatherings/meetings.
 • The start of the new boarding group will be postponed until further notice.
 • The ALV of Thursday April 23, 2020 will not take place. An alternative way of providing information is still being considered.
 • The Knip-loop of May 3 will not take place. The next edition is July 12, 2020.
 • All league matches assigned to us (masters on May 17, CD juniors on June 13 and seniors on July 5) will be cancelled.
 • Based on the current government measures, there is no reason (yet) to cancel the avond4daagse (9-12 June). The preparations will therefore continue as usual. However, any new measures from the government and the KWBN (walking association) will be closely monitored.

Just as for everyone, these are uncertain times for us as an association. Precisely in one of the most active periods of the year, we are forced to stop everything. Although we are on top of this and are likely to be able to claim government assistance, the financial impact is also uncertain. That is why we have decided, partly on the advice of NOC / NSF and Athletics Union, to collect the contributions for the 2nd quarter in the usual way.

Finally, we have been closed for more than two and a half weeks and have at least four weeks to go. The most important thing is of course that we, together with our families and friends, are and remain healthy. But we also think it is important that the relationship with the association remains intact. Various actions and initiatives have already been started via the trainers and category supervisors to keep in touch with each other and to keep fit. We would like to extend this, so do not hesitate if you have ideas yourself; put them in the category app groups or email them to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In the unlikely event that someone does get sick (or possibly already be) due to the corona virus, or needs help, we would also like to hear that, so that we as an association can support each other or simply put a heart to it.

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recent heeft de Nederlandse overheid verscherpte maatregelen gecommuniceerd. N.a.v. hiervan heeft ook de Atletiekunie enkele verregaande besluiten genomen. Deze verscherping van de maatregelen, tezamen met de Atletiekunie-besluiten hebben impact op AV Groene Ster. Het bestuur heeft daarom (in samenspraak met de werkgroep corona) de volgende besluiten genomen:

 • Alle trainingen zullen in ieder geval t/m 6 april niet doorgaan. Of en hoe de trainingen na 6 april zullen plaatsvinden is afhankelijk van aanvullende maatregelen en/of richtlijnen van de overheid en Atletiekunie.
 • De accommodatie is en blijft in ieder geval t/m 6 april gesloten voor trainingen en/of andere bijeenkomsten/vergaderingen.
 • De start van de nieuwe opstapgroep wordt tot nader order uitgesteld.
 • De verplaatste ALV van donderdag 23 april 2020 zal niet fysiek doorgaan. We onderzoeken nog de mogelijkheid om online (via skype) bij elkaar te komen om de informatie met elkaar te delen. Details hierover volgen nog.
 • De Knip-loop van 3 mei zal niet doorgaan. De eerstvolgende editie is 12 juli 2020.
 • Alle aan ons toegewezen competitiewedstrijden (masters op 17 mei, CD-junioren op 13 juni en senioren op 5 juli) gaan niet door (zijn afgelast door de Atletiekunie).
 • Op basis van aanvullende maatregelen met betrekking tot het hervatten van de scholen zullen we begin april besluiten wat we doen met de avond4daagse van 9 t/m 12 juni.

Zoals gemeld heeft de Atletiekunie besloten om alle competitiewedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen van dit zomerseizoen af te gelasten. Onze atleten zullen dus niet in ploegverband actief zijn tijdens wedstrijden deze zomer.

Hoewel we ons er natuurlijk van bewust zijn dat alle maatregelen flinke impact hebben op iedereen en het allemaal heel onwerkelijk overkomt, zijn ze simpelweg onvermijdelijk. Op dit moment is de gezondheid van iedereen het allerbelangrijkst. Wel zullen we de komende periode diverse (verantwoorde) acties opstarten om het verenigingsgevoel te behouden in dit nu al heel bijzondere jubileumjaar.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De maatregelen vanuit de overheid en relevante instanties volgen elkaar in hoog tempo op. De laatste inzichten en richtlijnen hebben ons er toe gebracht ons beleid verder aan te scherpen. Dit betekent:

 • Alle trainingen zullen t/m 31 maart niet doorgaan.
 • De start van de nieuwe opstapgroep wordt (onder voorbehoud van nieuwe maatregelen) uitgesteld naar 6 april 2020.
 • De ALV van donderdag 19 maart wordt (onder voorbehoud van nieuwe maatregelen) uitgesteld naar 23 april 2020.
 • De clubkampioenschappen-indoor van 22 maart worden afgelast en zullen dit jaar niet meer plaatsvinden.
 • Het jeugdkamp gaat niet door op 3/4/5 april. De kampleiding en trainers onderzoeken de mogelijkheid voor een alternatief, wellicht in het najaar. Vooruitlopend op dit nieuwe kamp zal het al betaalde inschrijfgeld teruggestort worden.

Als bestuur begrijpen we de impact van bovenstaande maatregelen, maar onderschrijven ook de ingeslagen weg van de Nederlandse overheid en relevante instanties. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hopen dat met bovenstaande maatregelen de uitbreiding van het virus gestopt of vertraagd wordt.

Tenslotte willen we iedereen vragen goed op elkaar te letten en de algemene richtlijnen qua basis hygiëne ook in de privé-situatie in acht te nemen, zodat we na de komende periode in volle gezondheid al onze (sportieve) activiteiten weer kunnen oppakken.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij deze een update over het beleid van AV Groene Ster m.b.t. het Coronavirus. Zoals in de eerdere berichtgeving aangegeven volgen we de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en de Atletiekunie. Dit blijven we onverminderd doen.

Vanuit de veiligheidsregio Midden en West-Brabant is er nu aanvullend het verzoek om in ieder geval tot en met maandag 16 maart alle sociale bijeenkomsten niet door te laten gaan. Op advies van de recent ingestelde commissie Corona/COVID-19 van onze vereniging heeft het bestuur van AV Groene Ster besloten dit verzoek te volgen en tot en met maandag 16 maart alle trainingen af te gelasten. Dit doen we niet omdat we denken dat onze trainingen onveilig zijn. Wel omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet willen ontlopen en we solidair willen zijn met de andere verenigingen en organisaties, met als uiteindelijke doel om de uitbreiding van het virus te stoppen of te vertragen.

We hopen dat eenieder het genomen besluit begrijpt en respecteert. Uiterlijk maandag 16 maart zullen we laten weten of en zo ja wanneer de trainingen weer opgestart worden.

Voor wat betreft de andere verenigingsactiviteiten na 16 maart kunnen we melden dat deze vooralsnog gewoon door gaan, maar dat met name de ALV van donderdag 19 maart en de club-indoor van zondag 22 maart onderwerp van besluitvorming zijn. Zodra we hier meer over weten zullen we dit communiceren.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Kalender

KNIP-loop
12-07-2020 om 10:30
KNIP-loop
06-09-2020 om 10:30
Feestdag 50-jarig bestaan
12-09-2020
KNIP-loop
01-11-2020 om 10:30
OliebollenLoop
31-12-2020 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Laatste foto's

Album miniatuur
Cross Zundert
2020-02-16
Album miniatuur
Cross Etten-Leur
2020-01-26
Album miniatuur
Cross Oudenbosch
2020-01-05
Album miniatuur
Cross Spado
2019-12-08