De minister-president heeft tijdens zijn persconferentie op woensdag 6 mei kunnen aankondigen dat er een versoepeling van de maatregelen voor het individueel sporten mogelijk is. Dit heeft ons tot de volgende besluiten voor AV Groene Ster gebracht:

 • Vanaf maandag 11 mei zullen alle trainingen weer opgestart worden. Wel zullen er diverse voorwaarden aan dit trainen zitten, die nu met de trainers verder uitgewerkt worden. Communicatie hierover zal op korte termijn (planning is dit weekend) plaatsvinden.
 • De nieuwe opstapgroep start op maandag 25 mei (aanvang 20:30 op de Knip).
 • De flex-kaart houders van afgelopen winterperiode kunnen gebruikmaken van de baan (onder dezelfde voorwaarden) van maandag 11 mei t/m 29 mei 2020.

Al met al is bovenstaande wat ons betreft een flinke stap in de richting van onze normale activiteiten. Helaas zijn wedstrijden nog steeds niet mogelijk, moet de kantine gesloten blijven en zullen we ons allemaal moeten houden aan de (beperkende) omgangsregels.

Naast bovenstaande besluiten zijn er nog enkele onderwerpen waarover besluitvorming nog loopt. Dit zijn onder andere:

 • Algemene Leden Vergadering (hier zal binnenkort een uitvraag over zijn)
 • KNIP-loop op zondag 12 juli
 • Jubileum-activiteiten en -feest op 12 september
 • Alternatief jeugdkamp
 • Clubkampioenschappen outdoor

Voor een aantal van deze zaken zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen qua maatregelen van de overheid. We zijn in nauw contact met onder andere de gemeente en de atletiekunie om de haalbaarheid van deze activiteiten te onderzoeken. We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk activiteiten doorgang kunnen vinden, maar het moet wel op een verantwoorde wijze kunnen.

Tenslotte willen we nogmaals onze dank uitspreken voor jullie geduld, steun en meedenken/helpen en hopen we dat iedereen, samen met familie en kennissen, gezond is en blijft. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste!

Bestuur AV Groene Ster

 


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

During his press conference on Wednesday 6 May, the Prime Minister announced that a relaxation of measures for individual sports is possible. This has led us to the following decisions for AV Groene Ster:

 • All training courses will be restarted from Monday 11 May. However, there will be various conditions for this training, which are now being further elaborated with the trainers. Communication about this will take place in the short term (planning is this weekend).
 • The new boarding group will start on Monday 25 May (at 20:30 on the Knip).
 • The flex card holders of last winter period can use the track (under the same conditions) from Monday May 11 to May 29, 2020.

All in all, the above is, in our opinion, a significant step towards our normal activities. Unfortunately, competitions are still not possible, the canteen must remain closed and we will all have to comply with the (restrictive) rules of conduct.

In addition to the above decisions, there are still some subjects on which decision-making is still ongoing. These include:

 • General Members Meeting (there will be an inquiry about this soon)
 • KNIP course on Sunday 12 July
 • Anniversary activities and party on September 12
 • Alternative youth camp
 • Outdoor club championships

For a number of these matters, we are dependent on developments in government measures. We are in close contact with, among others, the municipality and the athletics union to investigate the feasibility of these activities. We hope, of course, that as many activities as possible can continue, but it must be possible in a responsible manner.

Finally, we would like to thank you again for your patience, support and thinking / helping and we hope that everyone, together with family and acquaintances, is and remains healthy. That is of course the most important thing!

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kalender

OliebollenLoop
31-12-2020 om 11:00
OliebollenLoop
31-12-2021 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Laatste foto's

Album miniatuur
Clubkampioenschappen outdoor
2020-09-27
Album miniatuur
Afscheid Jeannie Tielen
2020-09-19
Album miniatuur
Aflopen opstapgroep
2020-09-19
Album miniatuur
KNIP-loop
2020-07-12