Na een relatief rustige periode qua maatregelen zijn gisteren nieuwe, beperkende, maatregelen aangekondigd, die impact hebben op het reilen en zeilen van onze vereniging. Na uitgebreid overleg met de corona-commissie van onze vereniging wil het bestuur het volgende meedelen:

 • Alle standaard gedragsregels blijven van kracht: blijf thuis bij gezondheidsklachten, houd 1,5m afstand, was je handen regelmatig, etc., etc.
 • Zowel tijdens de binnen- als buitentrainingen mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Ouders die hun kinderen wegbrengen worden verzocht om deze bij de poort/deur af te zetten en daar niet te blijven hangen. Het overzicht met alle spelregels voor onze vereniging is aangepast en zal via de gebruikelijke kanalen gedeeld worden.
 • De kantine is vooralsnog gesloten t/m 20 oktober 2020.
 • Verenigingsbesprekingen waarbij meer dan 4 personen samenkomen zijn niet toegestaan. Advies is om deze besprekingen te verplaatsen of online te laten plaatsvinden.
 • De accommodatie is alleen beschikbaar om te sporten. Uitgebreid napraten voor en na de training is dus niet mogelijk. Houd er ook rekening mee dat voor en na de training de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen (van 13 jaar en ouder) geldt.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend, maar het verzoek is om in sportkleding naar de training te komen en de kleedkamers/douches zo min mogelijk te gebruiken.
 • De speciale afscheidstraining van Bert Tielen op woensdag 30 september gaat niet door. Samen met Bert zullen we, zodra dat kan, een nieuw moment bepalen.
 • De najaars-ALV, die gepland stond voor 15 oktober gaat niet in fysieke vorm door. We overwegen om er een online sessie van te maken.

Lees hier de update van de spelregels bij AV Groene Ster:

Spelregels i.v.m. Coronamaatregelen (versie 28 september)

Helaas blijkt het nodig te zijn de regels aan te scherpen. Gelukkig hebben we wel een zomer gehad waarbij veel activiteiten (in aangepaste vorm) door konden gaan. Denk hierbij aan de clubkampioenschappen van afgelopen weekend, de twee KNIP-lopen, de afscheidstraining van Jeannie, de opstapcursus met bijbehorend aflopen en het simpelweg gezellig samen trainen en napraten op onze accommodatie. We hopen dat we snel weer naar deze situatie kunnen terugkeren, maar het belangrijkste is en blijft dat iedereen gezond blijft.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

After a relatively quiet period in terms of measures, new, restrictive measures were announced yesterday, which have an impact on the ins and outs of our association. After extensive consultation with the corona committee of our association, the board wants to announce the following:

 • All standard rules of conduct remain in effect: stay at home if you have health problems, keep a distance of 1.5m, wash your hands regularly, etc., etc.
 • No spectators are allowed to be present during both indoor and outdoor training. Parents who drop off their children are requested to drop them off at the gate / door and not to linger there. The overview with all the rules for our association has been adjusted and will be shared through the usual channels.
 • The canteen is currently closed until October 20, 2020.
 • Association meetings involving more than 4 people are not allowed. Advice is to move these meetings or have them take place online.
 • The accommodation is only available for sports. It is therefore not possible to talk extensively before and after training. Please also note that the maximum party size of 4 people (ages 13 and older) applies before and after training.
 • Changing rooms and showers are open, but the request is to come to the training in sports clothing and to use the changing rooms / showers as little as possible.
 • Bert Tielen's special farewell training on Wednesday, September 30 is cancelled. As soon as possible, we will determine a new moment together with Bert.
 • The autumn ALV, which was planned for October 15, will not take place in physical form. We are considering making it an online session.

Unfortunately, it appears to be necessary to tighten up the rules. Fortunately, we did have a summer where many activities (in adapted form) could continue. Think of last weekend's club championships, the two KNIP runs, Jeannie's farewell training, the boarding course with accompanying ending and simply training and chatting together at our accommodation. We hope that we can return to this situation soon, but the most important thing is and remains that everyone stays healthy.

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Kalender

KNIP-loop
01-11-2020 om 10:30
OliebollenLoop
31-12-2020 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Laatste foto's

Album miniatuur
Clubkampioenschappen outdoor
2020-09-27
Album miniatuur
Afscheid Jeannie Tielen
2020-09-19
Album miniatuur
Aflopen opstapgroep
2020-09-19
Album miniatuur
KNIP-loop
2020-07-12