Op donderdag 16 maart 2023 is Jan van Meer op 85-jarige leeftijd overleden.

Jan van Meer hardlopend

Hoewel Jan er niet voor in de spotlights wilde staan, was hij wel het langst lid van onze vereniging. Al in 1967 werd hij namelijk lid van de trim-afdeling van SV Groene Ster, die later overgegaan is in de atletiekvereniging. Dit verklaart de bijzondere situatie dat Jan al 55 jaar lid was, terwijl de vereniging pas 52 jaar bestaat.

Vanaf het begin af aan is Jan vooral sportend lid geweest, maar qua prestaties bloeide Jan pas op latere leeftijd op. Vanaf medio jaren 90 van de vorige eeuw (Jan was toen al 55 jaar) ging hij steeds vaker en ook harder lopen en deed hij vaker aan wedstrijden mee. Menig clubrecord op de looponderdelen bij deze leeftijdscategorieën staat op zijn naam. Ook deed hij mee met de Roparun en was hij bijna elke looptraining van Bert aanwezig.

Jan heeft ook zijn steentje bijgedragen als vrijwilliger van de vereniging. Weliswaar niet als bestuurs- of commissielid, maar wel bij het uitvoeren van allerlei klusjes en karweitjes. Ook als we bijvoorbeeld vrijwilligers zochten voor een evenement dan zei Jan altijd: “zet me maar niet op de lijst, maar ik ben er wel bij hoor…” en vervolgens was hij er het hele evenement en deed hij allerlei hand- en spandiensten. Ook was hij nagenoeg elke week aanwezig bij de onderhoudsploeg, zodat hij er feitelijk gewoon deel van uitmaakte. Hij was er dan vooral voor de kleine klusjes en het zetten van koffie/thee en het bijbehorende praatje. Voor al zijn inzet heeft Jan in 2003 een KNAU-speld in ontvangst mogen nemen.

Zoals al gememoreerd, was Jan altijd bij de looptrainingen van Bert aanwezig. Zeker na het overlijden van zijn vrouw Annie waren die trainingen (samen met de krachttrainingen) een mooie mogelijkheid voor hem om zowel fysiek als sociaal onder de mensen te blijven. En toen kwam corona met alle isolaties en avondklokken. Voor Jan was dit een mokerslag en waren de sociale en fysieke effecten heel groot en had hij het hier heel zwaar mee. Helaas is hij deze klap eigenlijk niet meer te boven gekomen en is hij afgelopen donderdag in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn familie, overleden.

We wensen Jan’s dochters Claudia en Engelina met alle (achter-)kleinkinderen, partners en verdere familie en vrienden ontzettend veel sterkte toe. Hopelijk helpen de fijne gedachten die wij als trainingsmaatjes en vereniging bewaren aan Jan om het grote verdriet enigszins te verzachten.


Namens het bestuur,

Dennis François
Voorzitter AV Groene Ster


De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 24 maart om 9.30 in aula de Baronie, Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Estafette avond-cup
05-07-2024
Clubdag
31-08-2024
KNIP-loop
15-09-2024 om 10:00
Clubkampioenschappen outdoor
29-09-2024
Najaars-ALV met vrijwilligersavond
16-11-2024 om 18:00
KNIP-loop
17-11-2024 om 10:00
OliebollenLoop
31-12-2024 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Album miniatuur
Aflopen Opstapgroep
2022-07-16
Album miniatuur
Jeugdkamp
2022-04-01
Album miniatuur
Clubcross
2022-02-06